Publicerad: 26 november 2019

Hälsoekonomi och folkhälsoarbete

Folkhälsoinsatser är långsiktiga och effekterna på befolkningens hälsotillstånd blir inte synliga förrän efter relativt lång tid, medan effekterna från vårdande och rehabiliterande insatser kommer snabbt.

Rapporten ”Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete” är skriven för förtroendevalda och tjänstemän som vill veta mer om begreppet hälsoekonomi och ämnets möjligheter. Rapporten kan inspirera till att hälsoekonomiska metoder utvecklas och används i större utsträckning i kommuner, landsting och regioner.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi

Utgivningsdag: 2011-08-31

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-709-2