Publicerad: 21 november 2019

Fullmäktigeberedningar - inspirationsskrift för förtroendevalda

I inspirationsseriens fjärde skrift tar Sveriges Kommuner och Landsting upp utmaningar för den lokala politiken - de politiska organen och de förtroendevalda vid införandet av fullmäktigeberedningar.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Som förtroendevalda ska vi ta ansvar för och verka för att skapa ett samhälle som ger medborgaren möjlighet till ett liv av god kvalitet utifrån individuella behov.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati

Utgivningsdag: 2013-10-28

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7164-999-7