Publicerad: 22 november 2019

Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård

I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju framgångsfaktorer som går att se hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat i diabetesvården. Framgångsfaktorerna belyser arbetet inom olika delar av vårdorganisationen. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården, med kvalitetsutveckling, som chef eller i ett vårdteam. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorer ska kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till kvalitetsförbättringar inom diabetesvården i primärvården.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2013-09-25

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-983-6