Publicerad 26 november 2019

Frågor och svar kring Läraravtalet

Vi, centrala parter, får många frågor om hur avtalet HÖK 10, med den särskilda bilagan ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”, kan användas lokalt. Denna skrift belyser de centrala parternas avsikt med avtalets tillämpning i olika skolformer och vi hoppas att den ska ge svar på några av frågorna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset