Publicerad: 4 juli 2019

Fastighetsinvesteringar i landstingen

I den här studien försöker vi svara på dessa frågor. Syftet har varit att sammanställa landstingens planerade investeringar och att analysera omfattningen och inriktningen på dessa investeringar

Inte sedan 1960- och 70-talen har det investerats så mycket i lokaler för vård som nu. Det vi bygger idag kommer att utgöra framtidens vårdmiljöer. Det är därför av stort intresse att undersöka investeringarna närmare. Hur stora har investeringarna varit? Hur ser framtidens investeringsnivåer ut? Vilka trender går att urskilja?

Fastighetsinvesteringar i landstingen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2015-02-12

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-196-9