Publicerad: 21 oktober 2019

EU-handslaget

Denna rapport ämnar följa upp lokala och regionala åtaganden samt lyfta goda exempel på hur man på olika sätt kan stärka och främja delaktigheten i EU. Uppföljningen utgör en del av SKL:s åtagande inom ramen för EU-handslaget, och representerar förbundets fortsatta engagemang i frågan.

EU-handslaget syftade till samhällsomfattande krafttag i arbetet med att stärka kunskap, insyn och delaktighet i EU-relaterade frågor i Sverige. Representanter från kommuner, regioner, arbetsmarknadsparter, läroverk, ungdoms- och studieförbund ingick en överenskommelse med regeringen om att genomföra ambitionshöjande åtgärder, utifrån respektive aktörs förutsättningar och behov.

EU-handslaget

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati

Utgivningsdag: 2019-10-15

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-745-9