Publicerad: 21 november 2019

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv

Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det fria skolvalet. Elevantalet i de kommunala skolorna följde tidigare främst långsiktiga trender. Genom det fria skolvalet kan efterfrågan per grundskola fluktuera mycket och snabbt. Syftet med den här rapporten är att analysera vilka effekter som det fria skolvalet har haft på kommunernas lokalförsörjning. I rapporten kan du bland annat läsa om hur olika kommuner arbetar med prognoser, lokalstrategier och resurstilldelning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter, Skola

Utgivningsdag: 2014-11-26

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-177-8