Publicerad: 27 november 2019

Bättre klimatskärm : att ställa krav och följa upp

"I denna skrift kan du läsa om metoder och rutiner för uppföljning av ; byggnadstekniska energikrav. Det finns skäl att ställa höga krav på energiprestanda ; när det ska byggas nytt. Dessa krav behöver kontrolleras och följas upp, vilket leder ; till frågeställningar om kostnader, hinder och möjligheter. ;
Dessa frågeställningar diskuteras i denna skrift. Därutöver kan du tillgodogöra dig erfarenheter om vad som krävs för att klara uppföljning, provning och kontroll av klimatskärmen. Skriften vänder sig till projektledare och energiansvariga i byggprocessen. Den kan också användas som utbildningsmaterial för verksamma som behöver mer kunskap om energikrav och ; klimatskärm."

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Byggande

Utgivningsdag: 2010-04-19

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-530-2