Publicerad: 29 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20

BUI 20 ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01. Bokstaven T har tagits bort ur avtalets namn men BUI 20 är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan redogörs för förändringar i avtalet i punktform. För en mer utförlig redovisning av förändringar i avtalet, se redogörelsetext i bilaga till detta cirkulär.

 • BUI 20 gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal.
 • De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 med 2,4 procent. Ersättning för förskjuten arbetstid, färdtid samt jour och beredskap räknas upp per 2020-12-01 med 2,0 procent, per 2021-04-01 med 2,0 procent samt per 2022-04-01 med 1,4 procent.
 • Där så är relevant för BUI-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 2020-11-01 förts in i bestämmelser i BUI som har motsvarande innehåll.
 • I avtalet har vissa redaktionella och förtydligande ändringar genomförts.

I bilagor till detta cirkulär finns avtalet BUI 20 med Kommunal samt redogörelsetext för förändringar i avtalet.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region, kommunalförbund besluta, med anledning av träffad BUI 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01,

 • att anta BUI 20, samt
 • att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Karin Nordin, Vincent Paciello Lundvall och Ann-Sophie Nykrans Svedhem. Sobona: Joakim Rydvall och Ghazal Hernesten.
 • Löpnummer/utgåva
  21:10
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  21/00143