Publicerad: 17 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia

Fackförbunden Jusek och Civilekonomerna går från och med den 1 januari 2020 samman och bildar ett nytt fackförbund. Det nya förbundet ska heta Akavia.

Det innebär att Akavia kommer inneha lokal partsställning istället för Jusek och Civilekonomerna var för sig. Vidare innebär detta följdändringar i HÖK T 17 med AkademikerAlliansen, bilaga 3, över i AkademikerAlliansen ingående förbund med lokal partsställning men där uppdateringar av avtalet HÖK T sker först i ett senare skede.

Denna ändring medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) enligt HÖK T AkademikerAlliansen med Civilekonomerna upphör därmed att gälla. Tidigare gällande LOK med Jusek gäller för det nya förbundet Akavia. Det vill säga, om LOK redan tecknats med Jusek så omfattas Akavia av denna LOK varför ny LOK inte behöver träffas med Akavia. Finns ingen LOK för Jusek rekommenderas att ny LOK med Akavia tecknas.

Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar Akavia

Fackförbunden Jusek och Civilekonomerna går från och med den 1 januari 2020 samman och bildar ett nytt fackförbund. Det nya förbundet ska heta Akavia.

Jusek organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Civilekonomerna organiserar ekonomer. Det nya förbundet kommer efter sammangåendet att organisera över 130 000 medlemmar i offentlig och privat sektor. Vid 2018 års statistikinsamling var totalt cirka 9 800 medlemmar i Jusek och Civilekonomerna anställda (månadsavlönade) i kommuner, kommunalförbund, vissa Sobona-bolag, regioner och regionägda bolag.

Sammangåendet innebär att antalet fackförbund som ingår i den centrala motparten AkademikerAlliansen blir 16 istället för 17. Det innebär också att Akavia kommer inneha lokal partsställning istället för Jusek och Civilekonomerna var för sig.

De förbund som ingår i AkademikerAlliansen är från och med 1 januari 2020* följande:
Akavia
DIK
Fysioterapeuterna
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarföreningen

*Sedan tidigare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört att vara en enskild arbetstagarorganisation och ingår numera i SRAT. Fysioterapeuterna har sedan tidigare lämnat OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård och anslutit sig till AkademikerAlliansen.

SKR, Sobona och AkademikerAlliansen noterar att följande behöver revideras vid en kommande översyn av HÖK T:

 • Centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 3, rubriken Löneavtalet, punkt 1.

Ingen rekommendation till beslut föreligger

Denna ändring medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) enligt HÖK T AkademikerAlliansen med Civilekonomerna upphör därmed att gälla. Tidigare gällande LOK med Jusek gäller för det nya förbundet Akavia. Det vill säga, om LOK redan tecknats med Jusek så omfattas Akavia av denna LOK varför ny LOK inte behöver träffas med Akavia. Finns ingen LOK för Jusek rekommenderas att ny LOK med Akavia tecknas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Vincent Paciello Lundvall och Karin Nordin. Sobona: Rejhana Babovic
 • Löpnummer/utgåva
  19:56
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/01674