Publicerad: 18 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Hantering av karensavdraget för anställda på RiB

Överenskommelse om hantering av karensavdrag för arbetstagare anställda på RIB avtalet.

Hantering av karensavdraget för anställda på RiB

Den 1 januari 2019 trädde en ny reglering i kraft i Lag om sjuklön (SjLL) gällande införandet av ett karensavdrag i stället för karensdag. Parterna, SKL och Sobona å ena sidan och Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision å andra sidan, har träffat en överenskommelse om följande.

Parterna konstaterar att ändringen i lagen inte föranleder att det behöver göras några ändringar eller tillägg i avtalet för Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB). Sjukfrånvaro kommer därmed att hanteras på samma sätt som tidigare.

Tillämpningen i RIB gäller oavsett om arbetstagaren har en annan huvudanställning inom kommunen eller hos en annan arbetsgivare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Jan Bergström, Agnes Gradstock, Johan Thörn, Donovan Häll. Sobona: Göran Holm
 • Löpnummer/utgåva
  19:11
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/00457