Publicerad: 16 mars 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 17:22.

Sotningsindex 2018

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2018 gäller från och med 2018-04-01

Detta index gäller för kommuner som även år 2017 tillämpade sotningsindex.

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,1 %), och dels Konsumentprisindex för 12‑månaders­förändring i februari (1,6 %).

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2017 och när det införs 2018, enligt följande tabell:

Införande av index

1 maj 2017

1 juni 2017

1 juli 2017

1 augusti 2017

1 april 2018

1,81 %

1,58 %

1,29 %

0,94 %

1 maj 2018

1,99 %

1,76 %

1,48 %

1,12 %

1 juni 2018

2,21 %

1,98 %

1,69 %

1,34 %

1 juli 2018

2,47 %

2,24 %

1,96 %

1,61 %

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
Max Ekberg
Telefon: 08-452 78 57,
E-post: max.ekberg@skl.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Max Ekberg, Sophia Olofsson
 • Löpnummer/utgåva
  18:11
 • Ämnen
  Miljö
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  18/01476