Publicerad: 20 juni 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om landstingens arbete med civilt försvar

SKL har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Överenskommelsen reglerar ersättning, uppgifter och stöd med utgångspunkt i de uppgifter som anges i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Överenskommelse 2018-2020

Överenskommelsen gäller 2018-2020 och omfattar totalt 60 mnkr. 30 mnkr går till arbetet med civilt försvar och 30 mnkr går till arbetet med krisberedskap. Den samlade fördelningen av ersättningen för civilt försvar är sekretessbelagd. Respektive landsting kommer att få information av MSB om vilket belopp de erhåller.

Statens ansvar

En viktig del i överenskommelsen är statens ansvar för att tillhandahålla stöd i form av till exempel vägledningar och utbildningar. Det är en förutsättning för att det civila försvaret ska kunna byggas upp på ett likartat sätt i hela landet. Landstingens arbete med civilt försvar ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Markus Planmo
 • Löpnummer/utgåva
  18:23
 • Ämnen
  Trygghet och säkerhet
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  18/03177