Publicerad: 22 december 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Politisk information i skolan 2017-12-22 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann Sofi Agnevik, Matilda Björlingson
  • Löpnummer/utgåva
    17:70