Publicerad: 16 februari 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 december 2015 2017-02-16 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ossian Wennström
  • Löpnummer/utgåva
    17:2