Publicerad: 14 november 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljöCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jeanette Hedberg, Sandra Bergendorff, Christina Norlin Mistander, Eva Thulin Skantze, Gunnar Sundqvist (SKL) och Alexandra Wåhlstedt (Pacta)
  • Löpnummer/utgåva
    17:58