Publicerad: 5 juli 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    17:40