Publicerad: 24 januari 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 2018-01-24 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Thörn
  • Löpnummer/utgåva
    17:50