Publicerad: 12 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att medverka i abortvårdCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arbetsrättschef Sophie Thörne
  • Löpnummer/utgåva
    17:31