Publicerad: 17 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 2016–2019Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Stjernborg
  • Löpnummer/utgåva
    16:36