Publicerad: 20 april 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om sprängämnesprekursorer 2015-04-20 1 (7) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Marcusson
  • Löpnummer/utgåva
    15:13