Publicerad: 18 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterskaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tommy Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    15:5