Publicerad: 17 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Germund Persson Olof Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    14:36