Publicerad: 20 februari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelserCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jeanette Hedberg och Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    14:9