Publicerad: 17 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmel- ser samt bilagorHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jeanette Hedberg Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    13:18