Publicerad: 6 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    13:19