Publicerad: 14 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Stjernborg m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    12:27