Publicerad: 25 april 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Robin Boström
  • Löpnummer/utgåva
    12:17