Publicerad: 22 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievä- gar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    10:42