Publicerad: 15 december 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Prisindex december 2010: omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    10:81