Publicerad: 24 augusti 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap - RiB 10Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Palling
  • Löpnummer/utgåva
    10:53