Publicerad: 9 mars 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyresförvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningsla- gen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagenCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Lefwerth
  • Löpnummer/utgåva
    10:17