Publicerad: 3 november 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjuk- vården och socialtjänstenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pernilla Krusberg
  • Löpnummer/utgåva
    09:66