Publicerad: 1 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär utjämning 2009 m.m.



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Måns Norberg Derk de Beer
  • Löpnummer/utgåva
    08:69