Publicerad: 28 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg om äldre samt landstingens hemsjukvårdCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulla Åhs
  • Löpnummer/utgåva
    07:2