Publicerad: 24 januari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nystartsjobb är ersatt av 08:15.

Visa det här daterade cirkuläret

NystartsjobbHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Phia Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    2007:6