Publicerad: 8 maj 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB 05) 2007-05-08 1 (2) CIRKULÄR 0Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Malin Looberger
  • Löpnummer/utgåva
    07:13