Publicerad: 13 februari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2008–2010Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Måns Norberg Bo Legerius Signild Östgren
  • Löpnummer/utgåva
    2007:15