Publicerad: 16 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen (ATL) 2007-03-16 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans-Henrik Helldahl
  • Löpnummer/utgåva
    2007:22