Publicerad: 21 februari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagarbegreppet – en tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte vara arbetstagareCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2007:16