Publicerad: 12 februari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbete efter 65 års ålder — vad gäller beträffande an- ställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbets- marknadspolitiska insatser?



Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2007:12