Publicerad: 14 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid utbildning på folkhögskolaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe
  • Löpnummer/utgåva
    2006:85