Publicerad: 17 november 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny skrift "Samtal om arbetsresultat och lön" 2006-11-17 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2006:80