Publicerad: 12 juli 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderad prognos över kostnadsutjämningen för år 2006Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren Marcus Holmberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:71