Publicerad: 21 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Sida 1 (5) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva von Schéele
  • Löpnummer/utgåva
    2005:58