Publicerad: 10 november 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 77 om avsked av enhetschef som brutit mot LOU i samband med en entreprenadupphandlingCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    2005:100