Publicerad: 23 juli 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya bestämmelser om Vägverkets och kronofogdemyndighetens underrättelseskyldighet till överförmyndaren m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva von Schéele
  • Löpnummer/utgåva
    2004:57