Publicerad: 15 oktober 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2004/2005. Oförändrade villkor men ändrad tidpunkt för ”Förseningsavgiften”.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ants Viirman
  • Löpnummer/utgåva
    2004:78