Publicerad: 22 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funkt- ionshindrade (LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellan- kommunala utjämningssystemen m.m.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund
  • Löpnummer/utgåva
    2003:88