Publicerad: 6 november 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ta kommandot – skrift om budgetarbetet och lönebildningenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Palling, Bengt Klintbo
  • Löpnummer/utgåva
    2003:98